VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp 
 (Quang Binh Portal) - Sáng ngày 28/10/2017, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp giai đoạn 2015-2017 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh cùng một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp, đến nay, cả nước đã có 40/41 phương án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhiều địa phương, doanh nghiệp đã tích cực thực hiện sắp xếp, đổi mới đối với hai mô hình TNHH hai thành viên và cổ phần. Hiện có 252 công ty được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về sắp xếp lao động, số lao động hiện có trong các công ty là trên 166.600 người, dự kiến tiếp tục sử dụng sau khi sắp xếp là hơn 144.500 người. Việc sắp xếp, đổi mới đã từng bước nâng cao năng lực tổ chức quản lý đất đai, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các công ty, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đối với tỉnh Quảng Bình, đến nay đã phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới 04 công ty, trong đó duy trì, củng cố và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại; duy trì, củng cố và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình; chuyển Công ty TNHH MTV Lệ Ninh và Công ty TNHH MTV Việt Trung thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ý kiến rằng một số địa phương xây dựng phương án tổng thể chưa sát thực tế; việc sắp xếp, đổi mới vẫn còn chậm; các công ty gặp khó khăn về tài chính và vướng mắc trong việc giải quyết, xử lý tồn tại về đất đai...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu các địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cần sớm triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới, hoàn thành trong năm 2018. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành cần tích cực kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; giải quyết những vấn đề về đất đai như đo đạc, lập bản đồ địa chính, phương án sử dụng đất; sửa đổi cơ chế, chính sách cho vay phù hợp với đặc thù của ngành nông - lâm nghiệp; giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi thực hiện quá trình sắp xếp, đổi mới.

N.Quý

[Trở về]