VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Tài chính cho chủ tài khoản các cơ quan hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, và Thị Xã Ba Đồn 
Để thực hiện nhiệm vụ tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính kế toán, Trung tâm Tin Học và Dịch vụ Tài chính công xây dựng kế hoạch cho Chủ Tài khoản khối cơ quan hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch và TX . Ba Đồn như sau:
xem file
[Trở về]