VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai 
 Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai
(Quang Binh Portal) – Thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 3.697 hộ gia đình có công với cách mạng đã được hỗ trợ làm nhà ở; 2.441 hộ nghèo đã được hỗ trợ xây nhà phòng tránh bão, lụt; hộ nghèo được hỗ trợ đăng ký vay vốn xây dựng nhà ở là 4.011 hộ.
 Để tạo quỹ đất phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị, UBND tỉnh đã phê duyệt chi tiết xây dựng 02 Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị tại phường Đồng Phú và phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Tại các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế đều quy hoạch khu đất xây dựng nhà ở cho công nhân. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt quy hoạch, dự án cụm nhà ở sinh viên tập trung tại thành phố Đồng Hới để đầu tư xây dựng khu nhà ở tập trung từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ theo chủ trương phát triển nhà ở cho sinh viên, học sinh. Hiện nay, các dự án tạo quỹ đất có diện tích lớn hơn 10ha trên địa bàn tỉnh đều dành 20% diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định Luật Nhà ở. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND quy định việc bán, cho thuê, mua và các cơ chế ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Về phát triển nhà ở cho người có công, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1382/BXD-QLN về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát lập danh sách để phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh, đồng thời giao Sở Xây dựng thiết kế một số mẫu nhà và phổ biến trên các phương tiện truyền thông để cho những hộ gia đình người có công với cách mạng tham khảo. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có 3.697 hộ được hỗ trợ theo Quyết định 22. UBND tỉnh cũng huy động các cơ quan nhận đỡ đầu cho những người có công, một số cơ quan huy động xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng nhận đỡ đầu. Quá trình xây dựng vốn được chuyển theo từng giai đoạn. Việc áp dụng và tổ chức thực hiện của các đối tượng được hưởng chính sách trong việc xây dựng nhà ở cơ bản đáp ứng quy định của chính sách về đối tượng, diện tích, chất lượng nhà ở sau xây dựng.
Bằng nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn hỗ trợ khác, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho các vùng thường xuyên bị thiên tai như Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh; đồng thời hỗ trợ các gia đình có nhà bị lụt cuốn trôi hoặc bão đánh sập xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống; kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa hoặc làm các nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho người dân. Các nguồn vốn được bàn giao và quản lý chặt chẽ. Quá trình triển khai có sự giám sát của chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân địa phương về sử dụng nguồn vốn. Các gia đình xây dựng trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ, sự đóng góp thêm của các tổ chức, đoàn thể địa phương và khả năng tài chính của từng gia đình.


Hồng Lựu - Quang Binh Portal

 

[Trở về]