Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 827/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 15 00:00:00.0/03/2017 Còn
2 335/2016/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản Bộ tài chính 27 00:00:00.0/12/2016 Còn
3 156/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Chính phủ 21 00:00:00.0/11/2016 Còn
4 305/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số Bộ tài chính 15 00:00:00.0/11/2016 Còn
5 291/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Bộ tài chính 15 00:00:00.0/11/2016 Còn
6 261/2016/TT-BTC V/v Thông tư quy định về phí lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí lệ phí hàng hải Bộ tài chính 14 00:00:00.0/11/2016 Còn
7 256/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí cấp căn cứ cước công dân Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
8 212/2016/TT-BTC V/v Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép KD karaoke, vũ trường Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
9 250/2016/TT-BTC V/v Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh TP trực thuộc TW Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
10 258/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
11 228/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch thăng hạng công chức viên chức Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
12 211/2016/TT-BTC V/v Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả quyền liên quan đến tác giả Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
13 251/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
14 232/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
15 229/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
16 247/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay Bộ tài chính 11 00:00:00.0/11/2016 Còn
17 217/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu theo cầu của cá nhân Bộ tài chính 10 00:00:00.0/11/2016 Còn
18 208/2016/TT-BTC V/v Thông tư mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí tên miền quốc gia "vn" và địa chỉ Internet Bộ tài chính 10 00:00:00.0/11/2016 Còn
19 214/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không KD để cấp giấy phép xuất bản lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không KD và lệ phí đăng ký NKXB phẩm để KD Bộ tài chính 10 00:00:00.0/11/2016 Còn
20 201/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sát hạch lệ phí cấp giấy phép lái xe trong công an nhân dân Bộ tài chính 09 00:00:00.0/11/2016 Còn
Trang :
1