Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 24657/TC-NS
Ngày ký: 06/08/2019
Người ký: Phan Mạnh Hùng
Trích yếu nội dung: Hướng dẫn XD dự toán NSNN năm 2020 và KH Tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022
Lĩnh vực: Quản lý tài chính ngân sách
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 xem tệp văn bản


Các văn bản khác
Trở về trang trước