Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 65/2018/TT-BTC
Ngày ký: 31 00:00:00.0/07/2018
Người ký: Vũ Thị Mai
Trích yếu nội dung: Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
Lĩnh vực: Nội bộ
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Tệp nội dung


Các văn bản khác
TT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC
TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 119/2018/NĐ-CP
TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
TT hướng dẫn hoạt động KD XS tự chọn số điện toán
NĐ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT
Trở về trang trước