Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 28/2018/QĐ-TTg
Ngày ký: 12 00:00:00.0/07/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu nội dung: Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Lĩnh vực: VB QPPL
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 xem quyết định


Các văn bản khác
TT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC
TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 119/2018/NĐ-CP
TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
TT hướng dẫn hoạt động KD XS tự chọn số điện toán
NĐ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT
Trở về trang trước