Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 68/2019/TT-BTC
Ngày ký: 30 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Trần Xuân Hà
Trích yếu nội dung: TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 119/2018/NĐ-CP
Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 xem tệp văn bản


Các văn bản khác
TT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC
Trở về trang trước