Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 72/2019/TT-BTC
Ngày ký: 29 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Vũ Thị Mai
Trích yếu nội dung: TT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC
Lĩnh vực: Quản lý hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 xem văn bản


Các văn bản khác
Trở về trang trước