Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1728/TB-STC 04/07/2016

Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Bình

2 1106/TB-STC 07/05/2016

V/v TB của Giám đốc Sở Tài chính

3 121/TB-STC 14/01/2016

Phân công bổ sung phụ trách các phòng, đơn vị do đồng chí Phạm Quang Long phụ trách

4 1076/TB-STC 05/05/2015

Điều chỉnh phân công phụ trách các phòng và Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công thuộc sở

5 2707/TB-STC 13/10/2014

Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở Tài chính QB

Trang : 1