Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 38/2019/NĐ-CP 09/05/2019

NĐ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT

2 57/2018/NĐ-CP 11/05/2018

V/v Cơ chế chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp

3 167/2017/NĐ-CP 31/12/2017

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

4 165/2017/NĐ-CP 31/12/2017

Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

5 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

6 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

7 156/2016/NĐ-CP 21/11/2016

V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

8 113/2015/NĐ-CP 09/11/2015

Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

9 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

10 17/2015/NĐ-CP 14/02/2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

11 94/2013/NĐ-CP 21/08/2013

V/v Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia

12 58/2010/NĐ-CP 01/06/2010

Nghi định 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2010 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Dân quân tự vệ

13 28/2010/NĐ-CP 25/03/2010

Nghị Định Quy định mức lương tối thiểu chung

14 29/2010/NĐ-CP 25/03/2010

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

15 13/2010/NĐ-CP 27/02/2010

Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của chính phủ về chính sách trợ giúp các Đối tượng bảo trợ xã hội

16 71/1998/NĐ-CP 08/09/1998

V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Trang : 1