Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 49/2016/TTLT 14/05/2016

TTLT hướng dẫn thực hiện BHYT đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng,... và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

2 70/2016/TTLT-BTC 06/05/2016

V/v TTLT quy định việc lập quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng chống tham nhũng

3 158/2015/TTLT-BTC-BTP 12/10/2015

V/v TTLT Quy định mức thu chế độ thu nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính chúng thực chữ ký chứng thực hợp đồng giao dịch

4 37/2015/TTLT 20/09/2015

V/v Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng

5 138/2015/TTLT-BTC-BQP 01/09/2015

TTLT: Hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng

6 64/2015/TTLT 08/05/2015

TTLT Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

7 21/2015/TTLT 12/02/2015

TTLT Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ NSNN cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

8 206/2014/TTLT 24/12/2014

TTLT Hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

9 18319/BTC-HCSN 16/12/2014

V/v Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHC

10 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT 26/11/2014

Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

11 41/2014/TTLT 24/11/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

12 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 15/10/2014

V/v TTLT hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

13 35/2014/TTLT-BGD ĐT-BTC 15/10/2014

V/v TTLT hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của TTCP quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

14 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTD 30/09/2014

TTLT Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết XD đời sông văn hóa

Trang : 1