Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 82/2017/TT-BTC 15/08/2017

V/v Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công ( kèm tệp dày)

2 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTD 30/09/2014

TTLT Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết XD đời sông văn hóa

3 10/2012/TT-BLĐTBXH 26/04/2012

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

4 04/QĐ-BTC 04/01/2012

Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Trang : 1