Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 49/2016/TTLT 14/05/2016

TTLT hướng dẫn thực hiện BHYT đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng,... và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

2 138/2015/TTLT-BTC-BQP 01/09/2015

TTLT: Hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng

3 64/2015/TTLT 08/05/2015

TTLT Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

4 206/2014/TTLT 24/12/2014

TTLT Hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Trang : 1