Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 09/2016/TTLT 10/05/2016

TTLT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia...

2 21/2015/TTLT 12/02/2015

TTLT Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ NSNN cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

Trang : 1