Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 158/2015/TTLT-BTC-BTP 12/10/2015

V/v TTLT Quy định mức thu chế độ thu nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính chúng thực chữ ký chứng thực hợp đồng giao dịch

Trang : 1