Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 1746/HĐPH ngày 27/6/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2024, Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu các phòng, tổ chức, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

Chi tiết

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1349

  • Tổng 2.473.813