Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 1278/KH-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” (gọi tắt là Quyết định số 143/QĐ-TTg). Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu:

Chi tiết

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1446

  • Tổng 2.473.910