Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Thông báo phát động chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện” và tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2024, dự báo là năm khó khăn về nguồn điện , đặc biệt là các tháng mùa khô (tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7). Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 620/SCT-KTNL ngày 17/4/2024 của Sở Công thương về việc thông báo phát động chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện” trên địa bàn tỉnh năm 2024; Thực hiện Công văn số 2412/BNN-TL ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”, Công văn số 659/UBND-KT ngày 16/4/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024.

Sở Tài chính thông báo phát động phong trào thi đua: “Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024” và tổ chức hưởng ứng: “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024”. Cụ thể như sau:

Chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1303

  • Tổng 2.473.767