Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Đẩy mạnh công tác tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 28/3/2024, Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ Phát triển đất (PTĐ) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 25 do đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Năm 2023, tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 2.081 tỷ đồng, đạt 69,4% chỉ tiêu kế hoạch HĐND tỉnh giao (3.000 tỷ đồng) và đạt 64,2% chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh giao. Trong đó, số thu từ các dự án tạo quỹ đất, đất lẻ, đất xen cư là 1.039 tỷ đồng, chiếm 49,9%; thu từ các dự án nhà ở thương mại đạt 40 tỷ đồng, chiếm 1,9%; Số còn lại là phần thu chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang 1.002 tỷ đồng, chiếm 48,2%.

Năm 2023, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục trầm lắng, toàn tỉnh có 170 phiên đấu giá, trong đó 56 phiên đấu giá không có người tham gia; tỷ lệ số lô trúng đấu trung bình đạt 27,5% so với số lô đưa ra đấu giá (được 1.089/3.952 lô), chênh lệch giá trúng đấu so với giá khởi điểm trung bình 11,3%...


Đồng chí Từ Ngọc Quý, Giám đốc Quỹ PTĐ báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 

Về công tác bố trí vốn, năm 2023, Quỹ PTĐ tỉnh đã tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vốn với tổng số tiền là 210,5 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2022, tăng 44,1% so với kế hoạch năm 2023. Trong năm, do điều kiện nguồn vốn khó khăn, hoạt động bố trí vốn được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên cho các dự án có khối lượng thi công hiện trường lớn hơn 70%; đồng thời bố trí kinh phí cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và các địa phương có ít dự án đủ điều kiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu... 


Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Đối với công tác giải ngân vốn, Quỹ PTĐ đã thực hiện giải ngân 53 dự án phát triển quỹ đất với tổng số tiền là 232,3 tỷ đồng, bằng 66,3% kế hoạch năm 2023, trong đó không phát sinh giải ngân các nhiệm vụ khác. Nhìn chung, công tác tham mưu giải ngân vốn ứng đảm bảo chặt chẽ, thực hiện đúng theo quy định của điều lệ Quỹ PTĐ và quy trình nghiệp vụ đã ban hành trên cơ sở ưu tiên công tác GPMB và các dự án tạo quỹ đất kịp hoàn thiện hạ tầng đưa vào đấu giá. Việc thu hồi vốn toàn tỉnh đạt 283,6 tỷ đồng, tăng 45,4% so với thực hiện năm 2022 nhưng chỉ bằng 57,6% kế hoạch năm 2023.


Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Năm 2024, HĐND tỉnh giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất 2.600 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Quỹ PTĐ sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành rà soát những dự án phát triển quỹ đất để tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai đầu tư hiệu quả, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường bất động sản hiện nay. Ngoài ra, Quỹ PTĐ tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, tiến độ ban hành Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để kịp thời tham mưu UBND tỉnh, HĐQL Quỹ ban hành thay thế điều lệ Quỹ, các văn bản về quy trình nghiệp vụ hiện nay đã hết hiệu lực, không phù hợp với pháp luật hiện hành.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 được dự báo còn gặp nhiều khó khăn do đó, HĐQL Quỹ PTĐ cần thống nhất đề ra các mục tiêu như: Cơ quan điều hành Quỹ phải chủ động, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường bất động sản, khả năng nguồn vốn của Quỹ PTĐ để phối hợp với các cấp, ngành liên quan rà soát, tham mưu HĐQL Quỹ PTĐ, UBND tỉnh kế hoạch triển khai những dự án phát triển quỹ đất đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường, khả năng cân đối vốn; phấn đấu thu vượt chỉ tiêu dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2024 của HĐND tỉnh giao; tập trung tham mưu UBND tỉnh, HĐQL Quỹ PTĐ hoàn thiện thế chế quản lý theo quy định của Luật Đất đai 2024 và văn bản pháp luật hiện hành liên quan về quản lý, sử dụng Quỹ PTĐ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuyển đổi số gắn với sắp xếp, bố trí chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo đúng quy định, kế hoạch đã ban hành; phối hợp các sở, ngành có liên quan và Tổ thu nợ, Tổ xử lý nợ tiếp tục đôn đốc thu nợ gắn với hoàn thiện phương án xử lý nợ để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua và thực hiện, tiến tới đề nghị giải thể Quỹ đầu tư địa phương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Một số hình ảnh tại phiên họp:


ĐHà - Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

 

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1291

  • Tổng 2.473.755