Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức về Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan cho kế toán của các cơ quan đơn vị HCSN cấp tỉnh và các cơ quan hành chính cấp huyện”.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-TTTH ngày 22/02/2024 của Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công về việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức tài chính, ngân sách; quản lý và sử dụng tài sản công; khai thác kho dữ liệu ngân sách nhà nước năm 2024.

Căn cứ Công văn số 35/CV-TTTH ngày 08/3/3024 của Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 20/KHTTTH củaTrung tâm Tin học vàDịch vụ Tài chính công.

Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công thuộc Sở Tài chính Quảng Bình tổ chức lớp: “Bồi dưỡng kiến thức về Luật Đấu thầu và quy định liên quan cho kế toán của các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh và các cơ quan hành chính cấp huyện”, nội dung cụ thể như sau:

1.Thành phần tham gia:

- Kế toán các cơ quan đơn vị Hành chính sự nghiệp cấp tỉnh (Có danh sách kèm theo);

- Kế toán các cơ quan hành chính cấp huyện. (Có danh sách kèm theo)

2. Nội dung tập huấn:

- Cập nhật các văn bản quy định mới về đấu thầu: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024;

- Giải đáp các vướng mắc (nếu có) của đơn vị.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 10-11/5/2024;

- Khai giảng vào lúc: 8h00’ ngày 10/5/2024

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn REX,09 đường Bạch Đằng, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Giảng viên:

- Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Kinh phí:

- Kinh phí tập huấn:Ngân sách tỉnh;

- Kinh phí ăn ở, đi lại: Đơn vị thanh toán theo quy định hiện hành.

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính Quảng Bình kính đề nghị các cơ quan, đơn vị sắp xếp cử cán bộ tham gia tập huấn đúng thành phần, thời gian, địa điểm theo kế hoạch./.

CV chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1191

  • Tổng 2.473.655