Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Thông báo thời gian tổ chức lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá” 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 77/CV-TTTH ngày 10/4/2024 của Trung tâm tin học và Dịch vụ Tài chính công về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá năm 2024; Căn cứ nhu cầu tham gia khóa học do các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đăng ký. Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính Quảng Bình liên kết với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính xin trân trọng thông báo lịch học “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá”, cụ thể như sau:

CV chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1263

  • Tổng 2.473.727