Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công – Sở Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá năm 2024” tại tỉnh Quảng Bình từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 24/5/2024, nhằm giúp các học viên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá, tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác định giá thanh lý, bán tài sản, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công có bà Trần Thị Hải Sâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã phát biểu tại buổi lễ khai giảng Lớp tập huấn. Tham dự lớp tập huấn có hơn 70 học viên tham gia là các cán bộ, công chức, viên chức làm trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Đ/c Trần Thị Hải Sâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công