Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 752

  • Tổng 2.105.362

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai...
Xem tiếp
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm...   Tin mới
Thực hiện công văn số 1701/STTTT-CĐS ngày 21/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Để ngày Chuyển đổi số quốc gia...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 1774/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
Xem tiếp