Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1440

  • Tổng 2.473.904

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 18/7/2024, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả triển khai hoạt động chuyển đổi số và Đề...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024, Sở...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai...
Xem tiếp