Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 02/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 302/HĐPH ngày 01/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 02/2024. Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện tuyên truyền PBGDPL tháng 02/2024 đến CCVC, NLĐ với các nhiệm vụ sau:

Chi tiết

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 704

  • Tổng 2.105.314