Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1305

  • Tổng 2.473.769

Fix lỗi DVC   Tin mới
Nhằm khắc phục lỗi không truy cập vào được website DVC Kho Bạc
Xem tiếp
Hướng dẫn cập nhật cert cho hệ thống tabmis   Tin mới
Nhằm đảm bảo tất cả các máy tính của cán bộ sử dụng hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018 được cập nhật Cert đầy đủ kịp thời, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các đơn vị thực hiện cập nhật Cert cho TABMIS2017...
Xem tiếp
Triền khai nhập dự toán theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các...   Tin mới
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 về quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, bắt đầu áp dụng từ năm 2018 và Thông tư...
Xem tiếp