Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1162

  • Tổng 2.473.626

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 Tại Trung...   Tin mới
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 Tại...   Tin mới
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn), kỳ xét...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 3647/KH-STC ngày 07/10/2022 của Sở Tài chính về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính Quảng Bình đã...
Xem tiếp