Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 (vòng 1)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 3512/KH-STC ngày 30/9/2022; Kế hoạch 3647/KHSTC ngày 07/10/2022 của Sở Tài chính tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính Quảng Bình (điều chỉnh). Trên cơ sở Biên bản kiểm tra Phiếu dự tuyển viên chức ngày 19/12/2022 của Ban Kiểm tra Phiếu dự tuyển viên chức. Chủ tịch Hội đồng thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 1) năm 2022 như sau:

1. Kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển

- Tổng số phiếu nộp tuyển dụng: 01 bộ

- Tổng số phiếu đạt điều kiện, tiêu chuẩn (vòng 1): 01 bộ

- Tổng số phiếu không đạt điều kiện, tiêu chuẩn: 0 bộ

Những đối tượng đạt điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 sẽ tham dự xét tuyển vòng 2. Kết quả xét tuyển vòng 1 sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tài chính - Đường 23/8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và đăng trên Trang thông tin Sở Tài chính tại địa chỉ https://stc.quangbinh.gov.vn

2. Kế hoạch xét tuyển vòng 2

- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 sẽ tổ chức xét tuyển vòng 2 chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo theo quy định. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo triệu tập thí sinh theo địa chỉ của thí sinh như phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thí sinh đạt điều kiện tiêu chuẩn (vòng 1) nộp lệ phí tham gia dự thi theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, mức: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến các ứng viên tham gia xét tuyển viên chức năm 2022 được biết, thực hiện./.

Chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1355

  • Tổng 2.473.819