Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 770

  • Tổng 2.105.380

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, thanh toán, quyết toán vốn các Chương...   Tin mới
Ngày 09/10/2023 đến 13/10/2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuyên Hóa và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Lớp hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm, đấu thầu ngành y tế   Tin mới
Ngày 18/8/2023 - 20/8/2023, Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công đã tổ chức Lớp hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm, đấu thầu ngành y tế
Xem tiếp
Tập huấn, hướng dẫn văn bản quy định mới cho ĐVSN công lập huyện Tuyên...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TTTH ngày 09/01/2023 của Sở Tài chính Quảng Bình về việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về tài chính, ngân sách, kế toán; quản lý và sử dụng tài sản công; quyết toán các đơn...
Xem tiếp
Tập huấn, hướng dẫn văn bản quy định mới cho ĐVSN công lập thành phố...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TTTH ngày 09/01/2023 của Sở Tài chính Quảng Bình về việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về tài chính, ngân sách, kế toán; quản lý và sử dụng tài sản công; quyết toán các đơn...
Xem tiếp
Lớp Tập huấn, hướng dẫn văn bản quy định mới cho ĐVSN công lập thị...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TTTH ngày 09/01/2023 của Sở Tài chính Quảng Bình về việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về tài chính, ngân sách, kế toán; quản lý và sử dụng tài sản công; quyết toán các đơn...
Xem tiếp