Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1460

  • Tổng 2.473.924

Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá năm 2024   Tin mới
Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công – Sở Tài chính đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành...
Xem tiếp
LỚP TẬP HUẤN GIA HẠN PHẦN MỀM ĐIỀU HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHIÊN...   Tin mới
Ngày 15/5/2024, Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công đã tổ chức Lớp Tập huấn Gia hạn phần mềm Điều hành và quyết toán ngân sách phiên bản Web cho Cơ quan Tài chính năm 2024
Xem tiếp
Thông báo thời gian tổ chức lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ chuyên ngành...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 77/CV-TTTH ngày 10/4/2024 của Trung tâm tin học và Dịch vụ Tài chính công về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá năm 2024; Căn cứ nhu cầu tham gia khóa...
Xem tiếp
Tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức về Luật Đấu thầu và các văn bản liên...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-TTTH ngày 22/02/2024 của Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công về việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức tài chính, ngân sách; quản lý và sử dụng tài sản công; khai thác...
Xem tiếp
Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, thanh toán, quyết toán vốn các Chương...   Tin mới
Ngày 09/10/2023 đến 13/10/2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuyên Hóa và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp