Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tên cơ quan: Sở Tài chính Quảng Bình

Họ và tên: Phạm Quang Long

Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc Sở - Người phát ngôn

Điện thoại: 023.23.825238

Email: longpq.stc@quangbinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1188

  • Tổng 2.473.652