Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1246

  • Tổng 2.473.710

Kết luận Thanh tra tài chính Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình và...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024. Thực hiện Quyết định số 03/TTr ngày 11/03/2024 của Thanh tra Sở Tài chính Quảng...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản (Lần 2)   Tin mới
Sở Tài chính Quảng Bình thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản   Tin mới
Sở Tài chính Quảng Bình thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản như sau:
Xem tiếp
Thông báo thời gian tổ chức lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ chuyên ngành...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 77/CV-TTTH ngày 10/4/2024 của Trung tâm tin học và Dịch vụ Tài chính công về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá năm 2024; Căn cứ nhu cầu tham gia khóa...
Xem tiếp
Thông báo phát động chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện” và tổ...   Tin mới
Năm 2024, dự báo là năm khó khăn về nguồn điện , đặc biệt là các tháng mùa khô (tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7). Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...
Xem tiếp