Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Kết luận Thanh tra tài chính Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình và các đơn vị trực thuộc Sở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024. Thực hiện Quyết định số 03/TTr ngày 11/03/2024 của Thanh tra Sở Tài chính Quảng Bình về việc thanh tra tài chính tại Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở; Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 02/4/2024 của Thanh tra Sở Tài chính Quảng Bình về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 15/3/2024 đến 19/4/2024.

Nội dung chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1476

  • Tổng 2.473.940