Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 777

  • Tổng 2.105.387

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 30/01/2024 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 31/01/2024 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Triển khai “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống...   Tin mới
Thời gian qua, tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, gia tăng về số vụ, gây nhiều thiệt hại, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Công tác tuyên...
Xem tiếp