Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1472

  • Tổng 2.473.936

Triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 1278/KH-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu...
Xem tiếp
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1746/HĐPH ngày 27/6/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2024, Giám đốc Sở...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 30/01/2024 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán...
Xem tiếp