Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1175

  • Tổng 2.473.639

kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019   Tin mới
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Căn cứ Kế hoạch...
Xem tiếp