Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1265

  • Tổng 2.473.729

Trả lời Công văn số 75/TCKH của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Minh...   Tin mới
Sở Tài chính nhận được Công văn số 75/TCKH ngày 01/7/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm và thực hiện các chế độ...
Xem tiếp
Trả lời Chi cục Chăn nuôi và Thú y một số vướng mắc khi lập báo cáo...   Tin mới
Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình nhận được Công văn số 83/TTr-CNTY ngày 27/02/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y có ý kiến về một số vướng mắc khi lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2018, về hoạt...
Xem tiếp
Trả lời Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh về thời hạn nộp báo...   Tin mới
Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình nhận được Công văn số 422/SLĐTBXH-KHTC ngày 9/4/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình có ý kiến về thời hạn chậm nộp báo cáo Tài chính nhà nước và báo...
Xem tiếp