Công khai tài chính đơn vị

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1200

  • Tổng 2.473.664

Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 30/9/2020   Tin mới
Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ban Giám đốc Sở tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phan Mạnh Hùng - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi bàn bạc, thảo luận Ban Giám đốc thống nhất một số nội dung như sau:
Xem tiếp
Thông báo của Ban giám đốc Sở Tài chính ngày 06/11/2019   Tin mới
Ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp, do đồng chí Phan Mạnh Hùng - Giám đốc Sở chủ trì. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo, đề nghị một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức...
Xem tiếp
Thông báo của ban giám đốc Sở Tài chính ngày 18/4/2019   Tin mới
Căn cứ quyết định số 71/QĐ-STC ngày 11/4/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc cử đồng chí Trương Tùng Giang - Phó giám đốc Sở Tài chính tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp từ ngày 22/4/2019...
Xem tiếp
Thông báo của Ban Giám đốc Sở Tài Chính về Công tác các bộ   Tin mới
Ngày 10 tháng 12 năm 2018, đồng chí Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc phụ trách chủ trì cuộc họp Ban Giám đốc Sở Tài Chính để thống nhất chỉ đạo thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.
Xem tiếp
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó giám đốc phụ trách Sở...   Tin mới
   Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc cử bà Lê Thị Tuyển - Phó Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách Sở Tài chính kể từ ngày 01/11/2018;
Xem tiếp