Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND ngày 02/4/2021 của HĐND tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/ 5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Đồng Hới tại Tờ trình số 412/TTrUBND ngày 06/11/2023 và ý kiến thống nhất của Liên ngành tại cuộc họp ngày 15/11/2023, Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND ngày 02/4/2021 của HĐND tỉnh để thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2024 trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung trên.

Do thời gian gấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên ý kiến tham gia bằng văn bản của các đơn vị, địa phương để nghị gửi về Sở Tài chính trong ngày 20/11/2023 để Sở tổng hợp, tham mưu.

Riêng việc đăng tải thông tin trên các trang điện tử của tỉnh, đề nghị thời gian đăng tải từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023. (Có các bản dự thảo kèm theo) Mong nhận được sự phối hợp của quý Cơ quan./.

Chi tiết

Dự thảo 

 

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 618

  • Tổng 2.105.228