Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Lãnh đạo sở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 

 

Giám đốc
Ông: Phạm Quang Long
Điện thoại: 0232. 3823.814
Email: longpq.stc@quangbinh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Ông: Trần Anh Tuấn
Điện thoại: 0232. 3823.839
Email: 
tuanta.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc
Ông: Trương Tùng Giang
Điện thoại: 0232. 3889.966
Email: 
giangtt.stc@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc
Ông
: Bùi Mạnh Cường
Điện thoại: 0232. 3822.407
Email: cuongbm
.stc@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 769

  • Tổng 2.105.379