Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức cho toàn thể cán bộ Đảng viên Sở Tài chính tham gia học tập. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đảng ủy Sở Tài chính yêu cầu các chi ủy, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức đúng vị trí, vai trò và chức năng của mình trong mọi việc làm, mọi hành động, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đưa ra.

Ban biên tập Sở Tài chính

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1338

  • Tổng 2.473.802