Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu, Sở Tài chính đề nghị các Sở, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên (có dự thảo Quy chế kèm theo). Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/8/2022.

Đề nghị các Sở, Công ty phối hợp thực hiện./.

Chi tiết công văn

Tệp đính kèm

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 590

  • Tổng 2.105.200