Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Quyết định: Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính Quảng Bình phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Quảng Bình.

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính Quảng Bình phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  đối với các lĩnh vực quản lý của Sở ban hành kèm theo Quyết định số: 140/QĐ-STC ngày 29/06/2021 của Giám đốc Sở Tài chính.

Chính sách chất lượng

Quyết định số: 140/QĐ-STC

Quyết định số: 141/QĐ-STC

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 687

  • Tổng 2.105.297