Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 22/2/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”. Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn Sở tham gia học tập.

Hội nghị đã được truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2024 và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về nội dung, giá trị và tầm quan trọng của việc thực hiện các Chuyên đề năm 2024; từ đó xây dựng ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2024; đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban biên tập Sở Tài chính

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1217

  • Tổng 2.473.681