Danh mục tạm thời không có.
Công chức tạm thời không có.
Vui lòng chọn mẫu hiển thị
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

Quy chế hoạt động của Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Tổ). 2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Tổ và các tổ chức, cá nhân có liên quan...

Chi tiết

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1328

  • Tổng 2.473.792